SAFETYWORLD s.r.o.

BANER_ SAFETYWORLD_ UP(1)

Přejeme všem obchodním partnerům společnosti SAFETYWORLD s.r.o.,  bezpečný rok  2020.
Pavel Kimmer – jednatel

! Změna sídla společnosti – viz níže !
Prosíme používejte náš univerzální email: info@safetyworld.cz 

Naše služby pro vás

Zajišťujeme služby v oblasti BOZP, PO, OŽP (H&SE).
Vypracování srozumitelné dokumentace BOZP a PO  na míru, v souladu s vámi vykonávanými pracovními činnostmi, k zajištění legislativního souladu České republiky.
Využíváme osvědčený system SAFETYSYS© a  BACA SYSTEMS©.
Provádění povinných kontrol  a prohlídek osobou odborně způsobilou, dle požadavků legislativy ČR, přímo na vašem pracovišti, pobočce nebo staveništi.
Pomoc při pracovním úrazu; šetření, včetně stanovení opatření.

Zajišťování služby KOORDINÁTORA BOZP na staveništi, dle zákona 309/2006 Sb.

Povinná i speciální školení pracovníků a vedoucích pracovníků, včetně firemních preventistů, techniků a ostatních osob.
Základní školení BOZP; PO; První pomoc, řidiči „referenti, tj. vozidla do 3 500 Kg –  a ostatní školení dle Vámi provozovaných činností. (Lze lektorem  nebo E-learningem)
Speciální školení  :
Řidičů a obsluh manipulační techniky, tj., motorových vozíků (VZV), retrucků, regálových zakladačů a ostatních volantových a ojkových vozíků; ručně vedených vozíků a ručně vedených vozíků s elektropohonem;
Školení lešenářů – DSKvšech lešenových systémů (lešení řadová, prostorová, modulová, mobilní i závěsná lešení).
Jeřábníků typu „O“
Vazačů typu „A, B“;
Obsluha ručních motorových pil (RMP)
 Vyžínačů a Křovinořezů
Obsluha ELEKTRO-zařízení,
dle vyhl. 50/1978 Sb., §3 a §4 (kopírky, pc, elektro-zařízení a elektrospotřebiče + ruční nářadí a ostatní el.stroje a zařízení)
Školení strojníků zajišťujeme pomocí partnerských společností.

Služby v oblasti revizí a stanovených kontrol
ZAJIŠTĚNÍ Elektro revizí a povinných ročních  kontrol,certifikovanými revizními techniky, dle vyhl. 50/78 Sb.,, a 378/01 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí = (elektroinstalace, elektrozařízení a stroje; ruční elektronářadí, osvětlení, evakuační osvětlení, elektrokabely, které umíme revidovat i při provozu, tj.,i pod napětím  (na stavbách, ve výrobních závodech, institucích, ČOV, hydro-elektrárny, nepřetržité provozy,…apod.
Zajišťování ostatních typů revizí,  revize požárních zařízení, např. hasičáků a hydrantů,…apod.,námi, nebo našimi smluvními partnery.

Nabídka elektronického systému řízení Mtool© pro profesionální řízení společnosti.
Mtool© je elektronický systém, pro dokonalé profesionální řízení společnosti.
Využití pro firmy, velké společnosti i nadnárodní celky, bez i s certifikací ISO, OHSAS .
Mtool© je vhodný pro personalisty (HR), správce, správce budov,  technology, techniky, vedoucí i pro ostatní odpovědné osoby.
Mtool© se skládá z jednotlivých modulů řízení, které lze používat jednotlivě.
Modul HR – personalistika (HR – Human Resources):
Osoba (kontaktní a osobní údaje); Zaměstnanec – kompletní údaje; Školení;
Pracovní poměry – evidence smluv, sledování a notifikace platnosti smluv, dob určitých apod.;  Řidiči; Lékařské prohlídky; Dokumentace – elektronické úložiště bez omezení dat; Volitelné atributy a sledování; Fotografie; Přiřazení zařízení k profesi, odpovědné, pověřené osobě; E-learningová školení; Možnosti filtrace a uložení individuálních
sestav – exporty a importy dat; Systém notifikací.
Modul Technická zařízení (Technical Devices Module):
Informace o zařízení (název, typ, interní označení, sériové číslo, inventární číslo,
pořizovací cena, lokace a mnoho dalších); Revize a kontroly; Kalibrace; STK (nejen pro vozový park); Záruka; Pojištění; Období provozu; Lokace – chronologická, evidence a GPS;  Dokumentace – elektronické úložiště bez omezení dat;  Volitelné atributy a sledování; Fotografie;  Přiřazení zařízení k profesi, odpovědné osobě; Možnosti filtrace a uložení individuálních sestav – exporty a importy dat;  Systém notifikací.

Samostatnou speciálně chráněnou složkou systému Mtool© je možnost školení pracovníků elektronickou formou tzv., E-learningem z firemního PC, Tabletu i smartfonu.
E-learning doporučujeme pro školení činností s nízkými riziky např.: v administrativě, …apod.

Speciální služby v oblasti ISŘ – integrovaný systém řízení, OŽP – ochrany životního prostředí, NCHL – nebezpečné chemické látky,  DOPV – dokumentce ochrany před výbuchem a prostředí s rizikem Ex (exploze) a ostatní, zajišťujeme ve spolupráci s  našimi partnerskými společnostmi.

Pomoc s výběrem ochranných pracovních prostředků (OOPP).

SAFETYWORLD s.r.o.
PRO BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT  –  FOR A SAFER WORLD – FÜR  SICHERERE WELT

Sídlo a fakturační adresa:
Bořivojova 878/35, CZ 130 00 – PRAHA 3
IČ: 02883155    DIČ: CZ02883155

Telefon:   +420 774 203 022
E – mail:   info@safetyworld.cz

Školící centrum (poštovní adresa): 
Na Sídlišti 267, CZ-411 12 Čížkovice u Lovosic (4 Km od D8 směr Louny, MOST)

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky
Pavel Kimmer
jednatel